88.9MHz「FMしながわ」で放送中の「ほっとラジオしながわ」、「防災特別WEEK」実施へ

更新日:令和4年3月1日